De bedste råd til succesfuld corporate branding

Opdateret: 4.8.2020
Tilbage til "Blog"

Konkurrencen i et globalt forretningsmiljø er utroligt hård, og det er svært at sikre sig en unik position og en konkurrencemæssig fordel. Det er ikke nok at have et produkt, der matcher konkurrenternes pris. Forbrugerne efterlyser noget, de kan identificere sig med, som matcher deres værdier og holdninger. Her bliver corporate branding afgørende, fordi en stærk strategi kan tilføre betydelig værdi, når det kommer til at skabe en unik placering på markedet.

Af samme årsag er corporate branding et felt, der investeres massivt i på tværs af langt de fleste virksomheder. Dog findes der stadig områder, som er blevet overset i branding-sammenhæng. I denne artikel præsenterer vi et af dem.

Corporate branding går langt dybere end blot produkter og service. Det handler også om etik og følelser, der forbindes med virksomheden, og dét kunden ønsker at signalere, når kunden handler med virksomheden. Hos Post Office Social har vi udviklet et værktøj, der hjælper virksomheder med at udnytte sine interne ressourcer til at styrke sin corporate branding profil. Det handler om at aktivere medarbejderne og skabe autentisk kommunikation. I dette indlæg vil vi gå i dybden med hvordan.

Inkludér ledelsen og medarbejderne i arbejdet med branding strategien

Udgangspunktet for en stærk corporate branding starter hos ledelsen i virksomheden. Det er vigtigt, at den øverste ledelse i virksomheden brænder for brandet og for strategien, således at medarbejderne kan blive inspireret. Medarbejdernes inspiration af ledelsen bliver altafgørende, når man målretter markedsføringen mod lokale målgrupper. Ledelsen kan nemlig sætte retningslinjerne, men det er medarbejdernes præg, der bliver vitalt for de lokale kunders interaktion med brandet. Medarbejderne har et tættere bånd med de lokale kunder, og derfor bliver lokal markedsføring ofte en high-performer.

Inkludér virksomhedens interessenter

Dem, der ved mest om virksomheden er ofte kunderne og medarbejderne. Mange virksomheder glemmer ofte dette. Det er en meget let tilgængelig ressource, man kan trække på, når man opbygger en god corporate branding strategi. Men hvordan kommer man så ud og fornemmer, hvad kunderne tænker? Hvis man har med en kædevirksomhed at gøre, sker det ofte ude i de lokale forretninger. De lokale forretninger er meget aktivt involveret i kundernes synspunkter og holdninger. Derfor er det vigtigt, at især medarbejderne i de lokale forretninger er involveret i virksomhedens corporate branding. De kan om nogen påvirke målgruppen i lokalsamfundet.

Engagér medarbejderne til at blive brand ambassadører. Word-of-mouth kan have en uvurderlig effekt og kan have en god indflydelse på virksomhedens image. Når medarbejdere skal blive brand ambassadører, vil det mest effektive være at træne medarbejderne i virksomhedens corporate branding strategi. Man skal være sikker på, at de forstår virksomhedens vision, værdier og personlighed – og at de tror på disse. Medarbejderne har ofte en forskellig forståelse af værdierne. Virksomheden styrkes kun, hvis alle er fuldstændig enige om mission, vision og værdierne. Denne klarhed vil smitte af på kunderne, som er mere villige til at anbefale oplevelsen med virksomheden, hvis man formår at løfte opgaven.

Få virksomhedens brand til live med velorganiserede aktiviteter, hvor budskabet er konsekvent og tydeligt – og vigtigst af alt relevant for målgruppen.

Udnyt ny teknologi

Moderne teknologi bør spille en rolle i enhver succesfuld corporate branding strategi. Teknologi kan hjælpe med at effektivisere og forbedre konkurrencen for en virksomhed. Et godt intranet giver mulighed for, at medarbejdere kan arbejde fra enhver lokation. Et godt ekstranet kan facilitere en langt mere effektiv integration med partnere, leverandører og kunder, hvilket vil sikre mindre manuelt arbejde. En hjemmeside og sociale medier er ydermere afgørende for virksomhedens kommunikation, og hvordan ens branding mødes og forstås af kunderne, hvor størstedelen utvivlsomt vil være til stede.

Corporate branding med Post Office Social

Velorganiserede marketing aktiviteter sker i dag meget ofte over SoMe. Det tror vi også på hos Post Office Social. Her kan man i den grad udnytte ny teknologi i sin corporate branding, særligt hvis du læser med fra en kædevirksomhed. Vi har nemlig udviklet en teknologi, der hjælper jeres lokale forretninger med at udnytte potentialet på sociale medier. Kædevirksomheder har i dag svært ved at håndtere deres sociale medier på tværs af mange enkelte forretninger i forskellige byer, områder og måske lande. Post Office Social har udviklet et tool, hvor medarbejderne i de enkelte butikker selv kan hjælpe med at publicere content med simple klik. Ledelsen i kædevirksomheden kan hjælpe med at udforme content via appen og tilføje retningslinjer for medarbejderne ude i den lokale forgrening af virksomheden. I denne situation er det derfor også meget vigtigt, at medarbejderne forstår virksomhedens corporate branding og herunder virksomhedens værdier og visioner. Kvaliteten af opslagene vil dermed forøges.

Som beskrevet tidligere, kan medarbejderne have en helt enestående effekt på lokale kunder, og det er især dét, Post Office Social kan aktivere. Potentialet for medarbejdernes engagement er højt. Andre virksomheder erfarer med Post Office Social, at de opnåede følgende:

 • 1
  Forøgelse i organisk reach på Facebook med op til 2500% eller mere
 • 2
  Udvidelse af deres netværk på de sociale medier med mere end 550%
 • 3
  Oplevede en forøgelse i post hyppighed på 300%
 • 4
  Oplevede langt mere daglig trafik i de lokale forretninger

Lyder Post Office Social som noget, din virksomhed kunne gavne af at implementere som en del af jeres corporate branding strategi? Vi tilbyder en gratis prøveperiode af vores værktøj på 14 dage, som du kan tilmelde dig til lige her. Har du spørgsmål til corporate branding eller vores styringsværktøj af sociale medier, kan du henvende dig her.